20140427 I will go to HKG!!!

เพื่ออนาคตของน้องๆ เหตุการณ์เดินทางไปยังดินเดินใหม่ๆ ที่ห่างไกลจึงเกิดขึ้น จุดหมายปลายทางของพวกเราคือห้องนอน ฮ่องกง ดินแดนเล็กๆมีDisney แล้วรัานขายของชื่อดัง แล้วอะไร…. วัด… กุจะพาพวกน้องรอดจากเหตุการณ์นึ้หรือไม่ติดตามชมตอนต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s