Happy Chinese New Years 2013

ปีใหม่ตรุษจีนปีนี้ ขอให้ท่านที่หลงเข้ามาสมหวังทุกอย่าง

💍💎👜👑🎁💝
恭喜发财 กงสี่ฟาไฉ..
ขอให้ร่ำรวย
万事如意 ว่านซื่อหยูอี้
สมความปรารถนา
财源广进 ไฉเหยียนกว่าจิ้น
เงินทองไหลมา
年年有余 เหนียนเหนียนโหย่วหวี๋
เหลือกินเหลือใช้
事事顺利 ซื่อซื่อซุ่นลี่
ทุกเรื่องราบรื่น
金玉满堂 จินยวี้หม่านถัง
ร่ำรวยเงินทอง
一本万利 อิ้เปิ่นว่านลี่
กำไรมากมาย
大吉大利 ต้าจี๋ต้าลี่
ค้าขายได้กำไร
年年发财 เหนียนเนียนฟาไฉ
ร่ำรวยตลอดไป
龙马精神 หลงหม่าจินเสิน
สุขภาพแข็งแรง
吉祥如意 จี๋เสียงหยูอี้
สมปรารถนา

20130209-125948.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s