[HACK] Canon IXUS75 by CHDK

CHDK มันคืออะไร มันคือโปรแกรม Open source ที่จะทำให้กล้อง Canon ธรรมดากลายเป็นสุดยอดกล้องได้ยิ่งกว่า Jailbreak ของ iPhone ปรับแต่งกล้องของคุณให้ถ่ายให้รูปแบบต่างๆ แล้วไม่ทำให้หมดประดันด้วยhttp://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_guide_pdf จะสอนการใช้งาน

เริ่มต้นตรวจว่ากล้อง Canon เราใช้ CHDK ได้ก่อน http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK

ดูว่ากล้องเรา Firmware รุ่นไหนของผม 1.01 ก็ต้องใช้กับ 1.01a หรือ 1.01b http://chdk.wikia.com/wiki/SD750

แตกมันออกมา…ใส่ใน SD card

ใส่ SD card ในกล้องเข้าสู้โหลดเล่น > Menu > Firm Update… จะเห็น

2012-11-29 21.10.33

จากนั้นเราก็ใช้ CHDK ได้แล้ว ลองอ่านวิธีใช้ข้างบน

เปิดเครื่องมันให้มันเข้า CHDK ได้ไหม กด ALT > Menu > Miscellaneous Stuff > Make Card Bootable.. แล้วปิดเครื่อง

ตั้ง SD Card ให้ lock เอาไว้ เปิดครั้งหน้าจะเข้าโหมด CHDK ทันที

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s