Tires

เรื่องสั้นๆ ของยางล้อรถ นานมากแล้วเวลาขับรถมีเสียงดังผิดปกติมาจากสิ่งที่บดล้อขณะใช้ความเร็ว มันคือยางมันเป็นลูกคลื่นนี้เอง เกิดจากโซ็ค มันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้ (เริ่มแตก)

ยางมีลักษณะไม่โค้งมนสวยงาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s